Direkte salg av Sverige

Logo

Madame Chic Cosmetics er stolte medlemmer av Direct Selling Sweden.

Vi er aktive medlemmer og deltar i galas og arrangementer som arrangeres. Konsernsjefen vår er også medlem av foreningens styre og vi verdsetter bransjens etiske regler og viktig innsats høyt.

Det er over 155 000 direkteselgere i Sverige, og hvorav 90 000 kommer fra foreningens medlemsbedrifter, hver med sitt eget unike og personlige entreprenørskap. Disse direkte selgerne utgjør kjernen i direkte salg / direkte handel, og DSS jobber som en bransjeorganisasjon for å informere om, stimulere og utvikle bransjen, som i dag har en omsetning på nærmere 2-3 milliarder årlig.

Nå mer enn noen gang er direkte salg / direkte handel "Personal Entrepreneurship" og er basert på unik tillit og tillit til møtet mellom selgere og kjøpere. Med dette forholdsbaserte råd og kunnskap om hverandre, skapes en eksklusiv goodwill som stimulerer en positiv atmosfære. Mange direkteselgere er entusiastiske og drevet av å bygge sitt sosiale nettverk i kombinasjon med muligheten for egen personlig utvikling. På denne måten blir det et rådgivende kundeforhold som ofte er basert på vennskap og omtanke fra både kunde og selger. Selv om direkte salg / direkte handel gir gode karrieremuligheter og muligheten til å tjene ekstra inntekt, er det for de fleste direkteselgere opplevelsen av uavhengig entreprenørskap og frihet som oppfordrer til større utfordringer, som den direkte selgeren prioriterer mest.

Foreningens hovedoppgaver er å ivareta medlemmenes interesser og beskytte forbrukeren, å arbeide for god forretningsskikk og å utvikle bransjen. Andre viktige oppgaver er å fremme et godt rykte både for direkte salg / direkte handel som en distribusjonsform og for dets utøvere. DSS vil også arbeide for at bransjens etiske regler er kjent og anvendt, og at selgere og distributører er godt opplært.

DSS er referanseorgan for all lovgivning som påvirker distribusjonsformen. Foreningen driver også informasjonsaktiviteter overfor det svenske forbrukerbyrået, lotteritilsynet og andre myndigheter. DSS ledes av en administrerende direktør og har et styre med representanter fra de forskjellige medlemsbedriftene.

Les mer her https://directsellingsweden.se/